BIBLIOGRAFIA

 

Andrzej Buck: Posłowie [w:] Robert Rudiak „Unicestwienie”, Wyd. Lubuskie Towarzystwo Kultury, Zielona Góra 1991, s. 35;
 
Eugenia Pawłowska: Promocje, Gazeta Lubuska 1991, nr 75, s. 4 (o tomiku Unicestwienie);
 
Czesław Markiewicz: Masakrowanie poezji, Gazeta Nowa 1991, nr 82, s. 12 (o tomiku Unicestwienie);
 
Mieczysław Orski: Robert Rudiak „Unicestwienie”, Odra 1992, nr 5 (o tomiku Unicestwienie);
 
Eugenia Pawłowska: Wiersze jako cegiełka, Gazeta Lubuska 1991, nr 167, s. 4 (o tomiku Taniec hipochondryczny);
 
Zenon Łukaszewicz: Robert Rudiak, z cyklu Mój alfabet, Gazeta Nowa 1992, nr 7, s. 8 (o tomikach Unicestwienie i Taniec hipochondryczny);
 
Zenon Łukaszewicz: Robert Rudiak [w:] Mój alfabet albo pstryczki i potyczki, Oficyna Wyd. Ziemia, Warszawa-Zielona Góra 1993, ss. 162-163 (o tomikach Unicestwienie i Taniec hipochondryczny);
 
Jan Kurowicki: Poezja gorączki z cyklu Książki, Gazeta Lubuska 1995, nr 286, s. 4 (o zbiorze Herodiada);
 
Alfred Siatecki: Twórca to brzmi dumnie, Gazeta Lubuska 1996, nr 168, s. 4;
 
Krzysztof Gawroński: Robert Rudiak „Herodiada”, z cyklu Książki, Informator Kulturalny Województwa Lubuskiego 1996, nr 1/2, ss. 28-29 (o zbiorze Herodiada); 
 
Artur Łukasiewicz: Taniec z rynkiem. Rok w zielonogórskiej książce, Gazeta Wyborcza-Zachodnia 1996, nr 5, s. 3 (o zbiorze Herodiada);
 
Zbigniew Rybka: Herodiada, Tygodnik Głogowski 1997, nr 19, s. 4 (o zbiorze Herodiada);
 
Czesław Markiewicz: Zmiana warty albo warta na zmianie [w:] Rozpoznani spośród. Almanach młodej poezji zielonogórskiej 1976-1996, Wyd. AND, Zielona Góra-Wrocław 1997, ss.5-12;
 
Jan Kurowicki: Robert Rudiak: Poezja gorączki [w:] Naczynia osobności. O zjawiskach poezji lubuskiej – przegląd stronniczy, Wyd. AND, Zielona Góra-Wrocław 1998, ss. 49-50 (o zbiorze Herodiada);
 
Czesław Markiewicz: Młoda poezja zielonogórska – wczoraj i dziś, Studia Zielonogórskie1998, t. IV ss.125-133;
 
Czesław Sobkowiak: Bez znieczulenia, z cyklu Książki, Gazeta Lubuska 1998, nr 68, s. 7 (o zbiorze Martwy pejzaż osobisty);
 
Czesław Markiewicz: Czekając na Rudiaka, z cyklu Arkusz literacki, Zielonogórski Informator Kulturalny 1998, nr 3, ss. 16-18 (o zbiorze Martwy pejzaż osobisty);
 
Iza Kujawska: W krajobrazach surrealizmu, Głos Nauczycielski 1999, nr 45, s. 5 (o zbiorach Martwy pejzaż osobisty i Europa po nocy);
 
Zenon Łukaszewicz: Fascynacje Rudiaka, z cyklu Notes literacki, Kronika Zielonej Góry 1999, nr 1, s. 14 (o zbiorze Europa po nocy);
 
Czesław Sobkowiak: Dotknięcie absurdu istnienia, z cyklu Książki, Gazeta Lubuska 1999, nr 201, s. 8 (o zbiorze Europa po nocy);
 
Andrzej K. Waśkiewicz: Skrót recenzji wydawniczej [w:] Robert Rudiak „Przeklęci & święci”, Wyd. Pro Libris, Zielona Góra 1999, s. 82;
 
Artur Łukasiewicz: Rudiak pod krzyżem, Gazeta Wyborcza-Zachodnia 1999, nr 301, s. 2;
 
Małgorzata Mikołajczak, Beata Mirkiewicz: Słowo wstępne [w:] Mieszkam w wierszu. Antologia poezji lubuskiej, Wyd.Pro Libris, Zielona Góra 2001, ss.5-10;
 
Leszek Kalinowski: Poezja gorączki, Gazeta Lubuska 2001, nr 228, s. 19; 
 
Renata Wcisło: Wiersze przy blasku świec. Spotkanie z poezją, Gazeta Lubuska 2004, nr 51, s. 8b, (o zbiorze Prywatny koniec świata);
 
Alfred Siatecki: Samokrytyka. Poeta rozlicza się z przeszłością, Gazeta Lubuska 2005, nr 12, s. 13, (o zbiorze Replika);
 
Małgorzata Mikołajczak: Słowo wstępne [w:] Od słowa do słowa. Antologia poezji lubuskiej 2001-2006, Wyd.Pro Libris, Zielona Góra 2006, ss.5-18;
 
Ireneusz K. Szmidt: Robert Rudiak. Koledzy zza miedzy, Pegaz Lubuski 2006, nr 4, ss. 8-11;
 
Alfred Siatecki: Zapiski na prześcieradle, z cyklu Książki, Gazeta Lubuska 2008, nr 2, s. 12, (o zbiorze Zaproszenie do samobójstwa);
 
Alfred Siatecki: Poeta walczący, z cyklu Prosto z drukarni, Puls 2008, nr 5, s. 11, (o zbiorze Zaproszenie do samobójstwa);
 
 
 
PRACE NAUKOWE:
 
Ewa Mikuta: Językowy obraz miłości w twórczości Roberta Rudiaka, praca dyplomowa napisana pod kierunkiem dr. Pawła Sudera, Instytut Filologii Polskiej, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra 2003, ss. 68.
 
Dorota Witkowska: Typizacja kobiet w liryce lubuskich poetów na przykładzie twórczości Kazimierza Furmana, Roberta Rudiaka i Wojciecha Śmigielskiego, praca magisterska napisana pod kierunkiem prof. UZ dr. hab. Małgorzaty Mikołajczak, Instytut Filologii Polskiej, Uniwerystet Zielonogórski, Zielona Góra 2011.