DZIAŁALNOŚĆ GRUPY BUDOWA II

 

Rys historyczny grupy literackiej „Budowa”
 
 
Grupa Literacka „Budowa” została założona w październiku 1987 roku w Zielonej Górze przez studentów Wyższej Szkoły Pedagogicznej. Tworzyło ja sześć osób: Robert Gromadzki, Grzegorz Jarecki, Robert Kazimierski, Przemysław G. Rozenek, Roman Sokulski i Jarosław Wróblewski. Grupa zawiązała się „jako grono ludzi wyrażających chęć podjęcia wspólnych działań artystycznych, mających na celu pobudzenie intelektualne środowiska”. Credo poetyckie grupa ogłosiła w „Faktorze” (nr 37/87): „Idea tworzenia nowego, ogólnie przyswajalnego (wymagającego jednocześnie określonych możliwości inetelktualnych) podmiotu pośredniego między formułą klasycznych środków wyrazu, a niekonwencjonalnym traktowaniem poezji jest cechą wspólną działań osób określających się jako grupa literacka „Budowa”.
 
Grupa jako jedna z pierwszych w kraju zapoczątkowała tworzenie akcji ulicznych w formie „poezji deptanej”. Członkowie grupy organizowali w Zielonej Górze akcje plenerowe i happeningi oraz parateatralny spektakl poetycki. Publikowali na łamach „Faktora Literackiego”, wydawanego w zielonogórskiej WSP.
 
W marcu 1988 r. w ramach grupy powstał „Teatr Żałosny Eksperymentujący” założony przez Roberta Gromadzkiego i Roberta Rudiaka. W styczniu 1988 r. grupę opuścił J. Wróblewski, natomiast w czerwcu tego roku R. Sokulski i R. Kazimierski. W maju P. Rozenek zawiązał Grupę Działań Artystycznych „Hoina” (zorganizowała jedną akcję plastyczno-poetycką wraz z GL „Budowa”). P. Rozenek i G. Jarecki nie wyrazili dalszej chęci działań w grupie literackiej oraz nie wyrazili zgody R. Gromadzkiemu na kontynuowanie działalności grupy pod jej dotychczasową nazwą, stąd zaszła konieczność rozwiązania GL „Budowa”.
 
Ważniejsze działania artystyczne GDA „Budowa II”:
 
- Śmierć laleczkom na przystankach autobusowych – happening „poezji deptanej” przed LO-7 w Zielonej Górze, październik 1987;
- Znak równości autorów i publiczności – wieczór happeningowo-poetycki członków grupy w klubie „Gęba”, listopad 1987 r.;
- Cztery strony świata – happening „poezji deptanej” w hollu WSP w Zielonej Górze, listopad 1987 r.;
- Pikiety, czyli kreacyjne ukazywanie rzeczywistości zastanej przez odbiorcę – happening „poezji deptanej” w ABKiS „Alma-Art” w Zielonej Górze, listopad 1987 r.; 
- Jestem za, jestem przeciw - przedstawienie „Teatru Żałosnego Eksperymentującego” w klubie „Gęba”, marzec 1988 r.;
- Przejścia – akcja plastyczno-poetycka GDA „Hoina” i GL „Budowa” w klubie „Gęba”, maj 1988 r.
 
Ważniejsze indywidualne działania artystyczne członków grupy:
 
- Deptak (R. Gromadzki) – happening na rynku w Zielonej Górze, kwiecień 1988 r.;
- Egzystencja (R. Gromadzki) – wystawa instalacji w galerii „PO”, maj 1988 r.;
 
 
 
Rys historyczny grupy artystycznej „Budowa II”
 
 
Grupa Działań Artystycznych „Budowa II” powstała w październiku 1988 r. w Zielonej Górze z inicjatywy Roberta Gromadzkiego po rozpadzie Grupy Literackiej „Bu­dowa”. Była grupą literacko-plastyczną. Z założenia miała stanowić kontynuację w rozwijaniu koncep­cji artystycznych swej poprzedniczki. Grupa „Budowa II” była dziesiątą w historii grupą lite­racką na środkowym Nadodrzu. Istniała przy klubie studenckim „Gęba” w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Zielonej Górze. Grupę tworzyli: Krzysztof Fedorowicz, Robert Gro­madzki, Jacek Katarzyński i Robert Rudiak.
 
GDA „Budowa II” organizowała wie­czory autorskie, spektakle parateatralne, happeningi, performances, wernisaże instalacji pla­stycznych, wydawała serię arkuszy poetyckich oraz katalogi plastyczno-literackie. Grupa występowała w klubach studenckich w Krakowie („Forum” i „Pod Jaszczurami”), Warszawie („Stodoła”), Zielonej Górze („Gęba”, i „Zatem”) oraz w Świnoujściu (podczas FAMY). W ramach grupy działał „Teatr Żałosny Eksperymentujący” założony w marcu 1988 r. przez R. Gro­madzkiego i R. Rudiaka.
 
Grupa uczestniczyła w Seminarium Młodoliterackim w Krakowie w 1988 roku oraz w XIX Festiwalu Artystycznym Młodzieży Akademickiej FAMA w Świnoujściu w 1989 roku. W 1989 r. zorganizowała Ogólnopolski Konkurs Poetycki „Bachanalia” oraz Turniej Jednego Wiersza, wydając także tomik pokonkursowy z nagrodzonymi utworami. 
 
Członkowie grupy publikowali na łamach prasy ogólnopolskiej i studenckiej m.in. w „Studencie”, „Iglicy”, „Nadodrza”, „Enigmy”, „Twórczości Robotników”, „Faktora”, „Faktora Literackiego”, „Na­szego Głosu” oraz na antenie Zielonogórskiej Rozgłośni Polskiego Radia i radia akademickiego WSP „Maczek” i „WySPa”.
 
Współpracowali z innymi grupami literackimi w kraju m.in. z „Ecce” z Katowic, „Sans Gene” z Wrocławia, „Re­flektor” z Bytomia, „Konfederacją Poetów Niezdecydowanych” z Warszawy, „W Zmowie” i „Już Jest Jutro” z Poznania, Warszawskim Klubem Młodej Sztuki, „Agencją Naleśnicy” oraz z Galerią „PO” w Zielonej Górze i Klubem Literackim Lubuskiego Towarzystwa Kultury w Zielonej Górze. W lutym 1989 r. wspólnie z członkami „Sans Gene” grupa ogłosiła manifest-petycję do krajowych twórców kultury, który ukazał się w „Iglicy”, „Studencie” i „Konfrontacjach”. Grupa współpracowała z liderami ówczesnego literackiego ruchu studenckiego m.in. Anną Barszczewską, Danuta Błaszak, Juliuszem Erazmem Bolkiem i Kamilem Witkowskim z Warszawy, Zbigniewem J. Derdą i Dorotą J. Mirską z Katowic, Tomaszem Fellmannem, Mariuszem Grzebalskim, Dariuszem Sośnickim i Szymonem Kantorskim z Poznania, Marcinem Hałasiem z Bytomia, Jackiem Sosinem z Krakowa, Beatą Pawłowicz, Krzysztofem Świerkoszem i Arturem Majchrowskim z Wrocławia oraz Arturem Kozdrowskim "Kudłaty" i Wojciechem Stammem "Lopez Mausere" z Gdańska.
 
W ramach trzynastu spotkań autorskich organizowanych w klubie WSP „Gęba” w latach 1988-1990 grupa wydawała w tzw. drugim obiegu ar­kusze poezji z serii Biblioteki GDA „Budowa II”, wydając dziewięć arkuszy oraz trzy katalogi poetycko-plastyczne. Grupa zaprzestała działalności w marcu 1990 roku.
 
Ważniejsze działania artystyczne GDA „Budowa II”:
 
- Cztery strony – happening w klubie „Forum” w Krakowie, listopad 1988 r.;
- Traktat nihilistyczny, rozdział XV – performance w klubie „Gęba”, listopad 1988 r.;
- Dada rzyje – spektakl poetycki poezji nowodadaistycznej w klubie „Gęba”, luty 1989 r.;
- Collage - Wyobraźnia jak dom – wystawa instalacji i performance w galerii „PO”,  kwie­cień  1989 r.;
- Miasto znów nas urodzi – spektakl parateatralny w klubie „Stodoła” w Warszawie, maj 1989 r.;
- Sen konia trojańskiego – instalacja plastyczna i happening na promenadzie w Świnoujściu, lipiec 1989 r.;
- Piramida – instalacja plastyczna i happening na rynku w Świnoujściu, lipiec 1989 r.;
- Agonia słowa – happening na promenadzie w Świnoujściu, lipiec 1989 r.;
- Wypadek – happening w śródmieściu Świnoujścia, lipiec 1989 r.;
- Głód poezji? – happening na promenadzie w Świnoujściu, lipiec 1989 r.;
- Narodziny wszechświata – performance na promenadzie w Świnoujściu, lipiec 1989 r.;
- Płonąca żyrafa – instalacja plastyczna na promenadzie w Świnoujściu, lipiec 1989 r.;
 
Ważniejsze indywidualne działania artystyczne członków grupy:
 
- Austeigen (R. Rudiak) – wystawa instalacji w galerii „PO”, październik 1988 r.;
- Celebracja - ziemia, światło, człowiek (J. Katarzyński) – spektakl parateatralny w klubie „Gęba”, grudzień 1988 r.;
- Barwy grzechu (R. Rudiak) – wystawa instalacji w galerii WSP, marzec 1989 r.;
- Traktat nihilistyczny, rozdział I (R. Gromadzki) – performance w klubie „Zatem”, ma­rzec 1989 r.;
- Kolarstwo (J. Katarzyński) – wystawa fotografii w klubie „Gęba”, marzec 1989 r.;
- Po drugiej stronie unicestwienia (R. Rudiak) – program poetycki w galerii „PO”, marzec 1990 r.
- Dziennik zesłańca (R. Gromadzki) – program poetycki w galerii „PO”, marzec 1990 r.
 
Instalacja plastyczna „Piramida” prezentowana była w II programie TVP w sierpniu 1989 r., natomiast happening „Wypadek” zarejestrowany został przez telewizję niemiecką ZDF.
 
Wydawnictwa z serii Biblioteki GDA „Budowa II” i klubu „Gęba” w latach 1988-1989:
 
- Odcienie Krzysztofa Fedorowicza z Zielonej Góry z grupy „Budowa II” (styczeń 1989),
- Okazja Tomasza Fellmanna z Poznania z grupy „W Zmowie” (luty 1989),
- Dada rzyje poetów nowodadaistycznych, m. in.  Jose Luisa Marii Martineza (Mariusz Nadolski), Lopeza Mauzera (Wojciech Stamm), barona P.M. von Zaboora (Piotr Mosetty) i Katosa (Jacek Katarzyński) (luty 1989),
- Miłość ma od­dech agonii  Doroty Roszkowskiej z Zielonej Góry (marzec 1989),
- Smak powietrza Anny Barszczewskiej z Warszawy z Konfederacji Poetów Niezdecydowanych (marzec 1989),
- Viviana Anny Piwkowskiej z Warszawy (marzec 1989),
- Anarchista Janusza Leppka z Grudziądza (kwiecień 1989),
- Zamiast Antoniego Pawlaka z Warszawy (kwiecień 1989),
- Wiersze nagrodzone podczas Ogólnopol­skiego Konkursu Poetyckiego „Bachanalia '89”, m. in. Piotra Zemanka z Bielska-Białej, Darka Foksa ze Skierniewic, Zbigniewa J. Derdy i Ewy Parmy z Katowic, Mirosława Bochenka z Bielska-Białej, Hermana Lipnera z Krakowa (maj 1989).
 
Publikacje członków GDA „Budowa II”:
 
Krzysztof Fedorowicz
- arkusz poetycki Odcienie (Biblioteka GDA „Budowa II”, Zielona Góra 1989);
 
Robert Gromadzki
- tomik wierszy Piąta strona świata (Klub Literacki LTK, Zielona Góra 1988),
- arkusz poetycki Egzystencja (Galeria „PO”, Zielona Góra 1988),
- arkusz poetycki 10 wierszy (Galeria „PO”, Zielona Góra 1988);
 
Jacek Katarzyń­ski
- tomik wierszy Koszmary drwią z nas (Klub Literacki LTK, Zielona Góra 1987);
 
Robert Rudiak
- plakat poetycki Poster '88 (WSP, Zielona Góra 1988),
- arkusz poetycko-pla­styczny Austeigen (Galeria „PO”, Zielona Góra 1988),
- arkusz poetycko-pla­styczny Barwy grzechu (Galeria WSP, Zielona Góra 1989).