INFORMACJE BIOGRAFICZNE

 

 

Robert Rudiak (ur. 24 lipca 1966 roku w Zielonej Górze) – poeta, prozaik, publicysta i krytyk literacki. Doktor nauk humanistycznych. Należy do Związku Literatów Polskich od 1992 r. Od 1998 r. jest członkiem zielonogórskiego Zarządu zielonogórskiego Oddziału ZLP, pełniąc funkcję skarbnika, od 2015 r. wiceprezesa i skarbnika. Od 2019 r. jest prezesem Zarządu Oddziału ZLP w ZIelonej Górze oraz członkiem Zarządu Głównego ZLP w Warszawie. W latach 2016-2018 był prezesem Lubuskiego Stowarzyszenia Miłośników Działań Kulturalnych "Debiut" w Zielonej Górze.

Ukończył filologię polską w Wyższej Szkole Pedagogicznej im. T. Kotarbińskiego w Zielonej Górze oraz studia podyplomowe z zarządzania kadrą i gospodarką finansową przedsiębiorstw na Wydziale Ekonomii Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, administrację na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz informację naukową i bibliotekoznawstwo na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Zielonogórskiego, a takze zarządzanie ochroną informacji niejawnych na Uniwersytecie Zielonogórskim. Ponadto ukończył studia menadżerskie executive Master of Buisness Administration w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu. Pracę doktorską obronił na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego.

Ukończył również wiele certyfikowanych kursów i szkoleń z zakresu ochrony informacji danych osobowych, pozyskiwania środków z Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego Kapitał Ludzki, Lubuskiego Regionalego Programu Operaycjnego, prawa pracy, zamowień publicznych, komunikacji medialnej i interpersonalnej, wykorzystania środków z programów operacyjnych MKiDN, Eurpejskiej Współpracy Terytorialnej, unijnych programów operacyjnych, bezpieczeństwa imprez masowych, planowania czasu pracy itd.

Redaktor i zastępca redaktora naczelnego pisma studenckiego WSP Faktor (1986-1990), radia studenckiego Maczek i Wyspa w WSP w Zielonej Górze, pisma młodej inteligencji Enigma na Uniwersytecie Warszawskim (1989-1990), miesięcznika społeczno-kulturalnego Lubuskie Nadodrze (2002-2003) i lubuskiego pisma samorządowego Region (2007-2009) oraz redaktor naczelny Regionu (2009-2010). Praktykę dziennikarską odbył w redakcji ogólnopolskiego tygodnika Na Przełaj w Warszawie. Aktualnie współpracuje z redakcjami pism artystycznych Pro Libris Pegaz Lubuski oraz biuletynem Na Winnicy. Redaktor literacki wielu książek prozatorskich i poetyckich. W latach 2002-2005 był wykładowcą na Uniwersytecie Zielonogórskim. W latach 2009-2011 współpracował z Oficyną Wydawniczą Uniwersytetu Zielonogórskiego jako redaktor i korektor.

Debiutował felietonem w Faktorze w 1987 r. Wydał plakat poetycki, arkusze plastyczno-poetyckie, tomiki poezji, zbiory wierszy i szkice historycznoliterackie.

Plakat poetycki:
         Poster ’88 (WSP, Zielona Góra 1988)

Arkusze poetycko-plastyczne:
    Austeigen (BWA, Zielona Góra, 1988)
    Barwy grzechu (WSP, Zielona Góra, 1989)

Książki poetyckie:

    Unicestwienie (LTK, Zielona Góra 1991)
    Taniec hipochondryczny (WSP-TK, Zielona Góra 1991)
    Herodiada (IBiS, Warszawa 1995)
    Martwy pejzaż osobisty (ZLP, Zielona Góra 1997)
    Europa po nocy (RCAK, Zielona Góra 1999)
    Przeklęci & święci (Pro Libris, Zielona Góra 1999)
    Prywatny koniec świata (ZLP, Zielona Góra 2003)
    Replika (ZLP-KOKiS, Zielona Góra-Kożuchów 2004)
    Zaproszenie do samobójstwa (ZLP, Zielona Góra 2007)
    Imaginacje (wyd. internetowe, 2009)
    Trans-umieralnia (wyd. internetowe, 2010)
    Robactwo (wyd. internetowe, 2010)
    Gehenna (Sowello, Rzeszów 2017)
    
 
Zbiór prozy i wierszy:

    Umieralnia (TMZG Winnica, ZIelona Góra 2016)
 
Powieść:
   
    Via crucis (2001, opublikowana w internecie)

Szkice i monografie:

    Cztery dekady. 40 lat oddziału ZLP w Zielonej Górze (wspólnie z J. Koniuszem i A. K. Waśkiewiczem, ZLP, Zielona Góra 2002)
    Ruch literacki na Środkowym Nadodrzu w XX i XXI wieku (Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra 2015)
    Zycie literackie na Ziemi Lubuskiej w latach 1945-2000 (Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. C. Norwida, Zielona Góra 2015)
    Prasa, wydawnictwa i wydarzenia literackie w Zielonej Górze i regionie (Polskie Towarzystwo Historyczne, ZLP, UZ, Zielona Góra 2018)
    Baśnie, legendy i podania Ziemi Lubuskiej. Szkic monograficzny (Polskie Towarzystwo Historyczne, ZLP, UZ, Zielona Góra 2018)

 

Opracowania: 

     I wspomnisz, i pomyślisz o mnie... Pamiątkowa księga wierszy członków Związku Literatów Polskich w Zielonej Górze 1961-2011 (wspólnie z J. Koniuszem, Organon, Zielona Góra 2011) 
 Historia Międzynarodowego Konkursu na Rysunek Satyryczny (1986-2018) (Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. C. Norwida, Zielona Góra 2018)   
 Nadzieja kwitnie dłużej... Księga wierszy i porzy wydana z okazji Roku Praw Kobiet (Związek Literatów Polskich, Zielona Góra 2018)
 Historia Otwartego Międzynarodowego Konkursu na Rysunek Satyryczny (1986-2018) (Lubuskie Stowarzyszenie Miłośników Działań Kulturalnych Debiut, Zielona Góra 2018)
 

Filmy:

  Michał Kaziów. Radość życia (LSMDK "Debiut", Zielona Góra 2017)
  Nieparzysta. Opowieść o Annie Tokarskiej ("LSMDK "Debiut", Zielona Góra 2018)

Wystawy indywidualne:
  Austeigen (Galeria PO, Salon BWA, Zielona Góra 1988)
  Barwy grzechu (Galeria WSP, Zielona Góra 1989)
  Janusz Koniusz. Twórca i działacz (Galeria WiMBP, Zielona Góra 2018)

Prezentacje poetyckie w ramach:   
 
    "Poezja o świcie"  (Zielonogórska Rozgłośnia Polskiego Radia 1989)
    "Radiowa Książka Poetycka"  i  "Radiowa Lista Przebojów Poetyckich" ogłosił cykle wierszy:
    Podróże obiecane (Radio Zachód 1993)
    W tępocie ostrego uścisku władzy (Radio Zachód 1995)
    oraz w programie telewizyjnym "Kolaż" (TV-51 1996)
   
 
 
 
Almanachy i antologie:
 
    Rozpoznani spośród. Almanach młodej poezji zielonogórskiej (AND, Zielona Góra-Wrocław 1997),
    Krzyż – Drzewo Kwitnące. Antologia poezji religijnej (Anagram, Warszawa 2000) 
    Mieszkam w wierszu. Antologia poezji lubuskiej (Pro Libris, Zielona Góra 2001)
    Słowo do słowa. Antologia poezji lubuskiej 2001-2006 (Pro Libris, Zielona Góra 2006)
    I wspomnisz, i pomyślisz o mnie... Pamiątkowa księga wierszy członków ZLP (Organon, Zielona Góra 2011) 
 
 
     Publikacje zbiorowe:
 
          Wspólny ślad istnienia (Stary Kisielin, 1990)
        Wiersze nagrodzone i wyróżnione (Częstochowa 1993)
        Pol­ska miłość ‘93 (Lubin 1994)                 
        Talenty Jóźwika z Wąglan (Warszawa 1994)
        Zniknęły z dróg ostat­nie tabory (Gorzów 1995)
        Ogólnopolski Konkurs Literacki im. M. Stryjewskiego (Lębork 1997)
        Świat symboli (Radom 1998)
        XXIV Konkurs Literacki (Siedlce 2001)  
        Krakowska Noc Poetów - almanach XLIV (Kraków 2016) 
Nie    Niepodległa. Piórem i pędzlem malowana Polska Twoja i moja (Zielona Góra 2018)
 
 
K)
K    Wiersze i inne utwory ogłaszał na łamach m. in. Studenta, Nad­odrza, Iglicy, Gazety Lubuskiej, Głosu Nauczycielskiego, Zachodu, Komunikatów Nadodrzańskich, Zielonogórskiego Informatora Kulturalnego, Pegaza Lubuskiego, Pro Libris, Lubuskiego Nadodrza, Twórczości Robotników, Własnym Głosem, Naszego Dziennika, Gospodyni, Grona, Tygodnika Opoczyńskiego, EX Libris 43bis, Tygodnika Głogowskiego  oraz na antenie Polskiego Radia, Radia Zachód i telewizji Puls oraz TV-51.
    
     Artykuły publicystyczne, recenzje krytycznoliterackie, szkice historycznoliterackie i opracowania naukowe publikował m. in. w Komunikatach Nadodrzańskich, Lubuskim Nadodrzu, Pegazie Lubuskim, Pro Libris, Studiach Zielonogórskich, Edukacji Humanistycznej, Slavii Orientalis, Przeglądzie Rusycystycznym, Germanistyce, Orbis Linguarum, Zielonogórskich Studiach Bibliotekoznawczych, Liry-Dram, Bibliotekarzu Lubuskim, Filologii Polskiej, Autografie.
      
     Wystawił instalacje plastyczne Austeigen w Galerii PO w Zielonej Górze w 1988 roku oraz Barwy grzechu w Galerii WSP w Zielonej Górze w 1989 roku, montaż poetycki Po drugiej stronie unicestwienia w Galerii PO w 1990 roku oraz oparte na jego wierszach przedstawienie Misterium żydowskie w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Zielonej Górze oraz w Klubie Myśli Twórczej "Lamus" w Gorzowie Wielkopolskim  w 1995 roku. Wraz z grupą Budowa II zorganizował m.in. happening Cztery strony  w Krakowie (klub Forum) w 1988 r., performance Traktat nihilistyczny w Zielonej Górze (klub Gęba) w 1988 r., spektakl parateatralny Miasto znów nas urodzi w Warszawie (klub Stodoła) w 1989 r. oraz instalacje plastyczne Piramida, Płonąca żyrafa, Sen konia trojańskiego, happeningi Wypadek, Agonia słowa, Głód poezji?, performances Narodziny wszechświata i Traktat nihilistyczny w Świnoujściu podczas festiwalu FAMA w 1989 r.
 


 

Jest laureatem ogólnopolskich i międzynarodowych konkursów literackich w kraju i za­ granicą:

 

1990 – Ogólnopolski Otwarty Konkurs Poezji pod patronatem wojewody zielonogórskiego w Starym Kisielinie,

 

1991 – X Międzynarodowy Konkurs Poezji w Wąglanach,

 

1993 – II Międzynarodowy Konkurs Literacki im. Marka Hłaski w Wiedniu,

 

1993 – XVII Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Haliny Poświatowskiej w Częstochowie,

 

1994 – Ogólnopolski Konkurs na Lirykę Miłosną o „Laur Miedzianego Amora” w Lubinie,

 

1994 – II Ogólnopolski Konkurs o Nagrodę im. Rafała Wojaczka w Mikołowie,

 

1995 – I Międzynarodowy Konkurs Poetycki im. Papuszy w Gorzowie Wielkopolskim,

 

1996 – II Lubuski Wawrzyn Literacki w Zielonej Górze,

 

1997 – XII Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Edwarda Szymańskiego w Szczecinie,

 

1997 – II Ogólnopolskie Prezentacje Twórczości w Świdniku,

 

1997 – XII Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Mieczysława Stryjewskiego w Lęborku,

 

1998 – V Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Zdzisława Morawskiego w Gorzowie Wielkopolskim,

 

1998 – XII Ogólnopolski Konkurs Poetycki „Nasze wspólne sprawy: wczoraj – dziś – jutro” w Radomiu.

 

1998 – XVIII Ogólnopolski Konkurs Literacki „O laur liścia akantu” w Olsztynie

 

1999 – VI Nagroda Literacka „Głosu Nauczycielskiego’99” w Warszawie,

 

1999 – Ogólnopolski Konkurs Literacki „Krzyż – drzewo kwitnące” w Warszawie,

 

2001 – XIV Ogólnopolski Konkurs Poetycki „O buławę hetmańską” w Białymstoku,

 

2001 – XXIV Konkurs Literacki w Siedlcach,

 

2001 – Konkurs Literacki „Podróż Poetycka ‘2001” w Konstantynowie Łódzkim.

 

W 1996 roku zbiór wierszy Herodiada nominowany był do nagrody Lubuski Wawrzyn Literacki w dziedzinie poezji, a w 1999 r. jego tomiki poetyckie Martwy pejzaż osobisty i Europa po nocy zostały wyróżnione w VI edycji Nagrody Literackiej przyznawanej przez redakcję tygodnika Głos Nauczycielski, wiersze z tomiku Przeklęci & święci przez Wydawnictwo "Anagram" w Warszawie. W 2007 r. otrzymał Nagrodę Kulturalną Prezydenta Miasta Zielona Góra. W 2011 r. otrzymał Lubuską Nagrodę Literacką ZLP oraz Zielonogórską Nagrodę Literacką "Winiarka" w 2015 r. i Nagrodę Literacką im. Andrzeja K. Waśkiewicza w 2016 r. Za popularyzację rysunku satyrycznego uhnorowany nagrodą Małego Eryka przez Stowarzyszenie Polskich Artystów Karykatury w Warszawie w 2019 r. Odznaczony medalem Zasłużony dla Kultury Polskiej w 2017 r.  


 

Był członkiem Klubu Literackiego Lubuskiego Towarzystwa Kultury (1988-1991) i Grupy Działań Artystycznych „Budowa II” (1988-1990). Od 1998 r. członek Zarządu Oddziału ZLP w Zielonej Górze. Należał także do Lubuskiego Stowarzyszenia Twórców i Animatów Kultury „Parnas” (2007-08) w Zielonej Górze, Lubuskiego Stowarzyszenia Promocji Kultury „Pro Arte” w Zielonej Górze (2008-09) oraz działa w Lubuskim Stowarzyszeniu Miłośników Działań Kulturalnych „Debiut” w Zielonej Górze (od 2008 r.). Prowadził Salon Literacko-Naukowy w klubie „słodko-gOrzka”, w ramach którego odbywały się spotkania z pisarzami, wieczory autorskie i promocje książek. Jest redaktorem serii debiutów poetyckich wydawanych przez Kożuchowski Ośrodek Kultury i Sportu „Zamek”.