AUSTEIGEN (1988)

SPIS UTWORÓW Z PRAWEJ STRONY MENU

AUSTEIGEN

Wyd. Biuro Wystaw Artystycznych, Zielona Góra 1988, s. 12, il. 4
liczba utworów: 8
 
redakcja: Robert Rudiak, Wojciech Kozłowski
projekt okładki i ilustracje: Robert Rudiak

 

spis treści:
 
Marsz utracjuszek
Sonderbehandlung
Austeigen
x x x (spaliłem wszystkie…)
Ich bin kind
Dym
Dzieci
Rzeźnia