HERODIADA (1995)

SPIS UTWORÓW Z PRAWEJ STRONY MENU

 

HERODIADA

Wydawnictwo Książkowe IBiS, Warszawa 1995, s. 148
liczba utworów: 101
ISBN 83-86236-30-2
 
redaktor: Aleksander Nawrocki
projekt okładki: Robert Rudiak, Halina Roszkowska
opracowanie graficzne: Halina Roszkowska
zdjęcie na okładce: Beata Piekarska
fotografia autora: Aleksandra Urban
korekta: Aleksandra Urban
 
spis treści:
 
Herodiada (poemat)
 
cykl „Powroty w blasku menory”
 
Kazimierz
Ulica Warszauera
Cmentarz żydowski
Plac Bawół
Synagoga Ajzyka
Modlitwa o deszcz nadziei zbawienia
Ulica Estery
Plac Wolnica
Ulica Meiselsa
 
cykl „Replika”
 
Modlitwa do Polski
Na imię jej Polska
Oni
Ojczyzna
Egzamin z dojrzałości
Dekalog prawd ostatecznych
Trędowaci
Kraj
Chaskiel i inni
Milicja
Quo vadis Res Publica?
Apokalipsis
Dzień dobry Polsko!
Ś.P. Rzeczpospolita
 
cykl „Życiorysy”
 
Adam Kadmon
Elżbieta z rodu Aarona                                                                                   
Jan Chrzciciel                                                                                                 
Maria Nazarejska                                                                                           
Święty Józef Robotnik                                                                                   
Piotr Apostoł vel Szymon Rybak                                                                    
Maria Magdalena                                                                                            
Judasz Iskariota                                                                                                
Poncjusz Piłat                                                                                                  
Barabasz Złoczyńca                                                                                        
Szymon Cyrenejczyk                                                                                     
Tomasz Didymos  
 
cykl „Samokrytyka”
 
Europa 1956
Nowa piosenka o Nowej Hucie
I sekretarz
Pochód 1 maja
PZPR
Strajk
Rok 1981
Inwigilacja albo przesłuchanie
Rozmowa kontrolowana
Papież
Rok 1989
Z obrad Sejmu i Senatu
Prezydent
Na Wschodzie bez zmian
Civitas Dei
 
cykl „Poszukiwani”
 
Józef syn Jakuba
Obywatel Szymon Słupnik
Poszukiwany Józef K.
Piotr Odmieniec Włast
Sir Dorian Gray
Pan Godot
Ostateczny upadek Bunga
 
cykl „Przebudzenia”
 
Melancholie tajemnicy
Letnie zabawy kochanków
Powietrze na dnie zwierciadła
Cień karnawału  
Ślub i pogrzeb
Kanibalizm czasu
Europa po nocy
Błękitna lokomotywa
Wieczerza pana Fire
Niebezpieczna pogoda
 
cykl „Pocztówki z życia miast”
 
Kopenhaska impresja
Ballada o Królewcu
Wiedeńska postkarte
Reminiscencja
Etiuda
Requiem
Uwertura
Nokturn
Preludium
Apasjonata
Sonata
Polonez
 
cykl „Wizytówki”
 
1. „Atlantyda”
 
Platon
Anaksymenes
Sokrates
Heraklit
Demokryt
Arystoteles
Epikur
 
2. „Heloiza”
 
Bruno
Bacon
Descartes
Pascal
Spinoza
Voltaire
Rousseau
 
3. „Nirwana”
 
Kant
Hegel
Schopenhauer
Kierkegaard
Nietzsche
Freud
Bergson