PRZEKLĘCI & ŚWIĘCI (1999)

SPIS UTWORÓW Z PRAWEJ STRONY MENU

PRZEKLĘCI & ŚWIĘCI

Wyd. Pro Libris, Zielona Góra 1999, s. 82
liczba utworów: 60
ISBN 83-908884-7-5
 
redakcja literacka: Andrzej K. Waśkiewicz
projekt okładki: Robert Rudiak, Robert Kałużny
fotografia autora: Beata Piekarska
 
spis treści:
 
cykl „Apokryfy"
 
Adam
Kain
Noe
Abraham
Lot
Józef
Mojżesz
Dawid
Salomon
Eliasz
Hiob
Ezechiel
 
cykl „Reminiscencje”
 
O dobrym pasterzu
O robotnikach w winnicy
O chwaście
O synu marnotrawnym
O miłosiernym Samarytaninie
O talentach
O zmartwychwstaniu
O drzewie figowym
O podatkach
O pannach roztropnych i nieroztropnych
O siewcy
O uczcie królewskiej
 
cykl „Życiorysy”
 
Elżbieta z rodu Aarona
Jan Chrzciciel
Maria Nazarejska
Święty Józef Robotnik
Piotr Apostoł vel Szymon Rybak
Maria Magdalena
Judasz Iskariota
Józef Kajfasz
Poncjusz Piłat
Barabasz Złoczyńca
Szymon Cyrenejczyk
Tomasz Didymos
 
cykl „Retrospekcje” 
 
W arce
W warsztacie cieśli
W synagodze
W cieniu
W pogoni
W niepewności
W zwątpieniu
W obliczu sądu
W chwili niepewności
W milczeniu
W oczekiwaniu
W ukryciu
 
cykl „Żywoty” 
 
Herod Agryppa I
Gezma Łotr
Szaweł z Tarsu alias święty Paweł
Szymon Mag
Arcykapłan Annasz
Szczepan Diakon
Józef z Arymatei
Herod Antypas
Salome
Herod Wielki
Jakub Apostoł vulgo Grom
Herodiada