REPLIKA (2004)

SPIS UTWORÓW Z PRAWEJ STRONY MENU

REPLIKA

Wyd. Związek Literatów Polskich-Kożuchowski Ośrodek Kultury i Sportu „Zamek”, Zielona Góra-Kożuchów 2004, s. 132
liczba utworów: 83
ISBN 83-906743-3-9
 
redaktor wydania: Ryszard Błażyński
projekt graficzny okładki: Marcin Michalski, Robert Rudiak
fotografia autora: Małgorzata B. Wajner
 
spis utworów:
 
cykl „Replika”
 
Modlitwa do ojczyzny
Chaskiel i inni
Milicja
Dzień dobry Polsko!            
Oni
Trędowaci
Na imię jej Polska
Ojczyzna
Kraj
Quo vadis Res Publica?
Apokalipsis
Egzamin z dojrzałości
Dekalog prawd ostatecznych
Ś. P. Rzeczpospolita
 
cykl „Samokrytyka”
 
Europa 1956
Rok 1956
Nowa piosenka o Nowej Hucie
Samokrytyka
PZPR
Pochód 1 maja
I sekretarz
Rok 1970
Metafora grudniowa
Strajk
Generał albo stan wojenny
Rok 1981
Inwigilacja albo przesłuchanie
Rozmowa kontrolowana
Papież
Rok 1989
Z obrad sejmu i senatu
Prezydent
Na Wschodzie bez zmian
Civitas Dei
 
cykl „Judaszland”
 
List do św. Marka 
Matka „Utopia” 
Ja z kraju ilotów 
Indoktrynacja 
Judaszland
Wagina i Polska  
Pokolenie ’66 
Manifest 
Polski plan pięcioletni 
Moja ojczyzna 
Światło 
Z dziennika pokładowego
List do biskupa albo 77 słów o Polsce 
List otwarty do prezydenta miasta i wojewody 
List otwarty do kuratora oświaty i wychowania
 
cykl „Introspekcje”
 
x x x   (pytasz o Polskę...)
x x x (krew na śniegu...)
Modlitwa o odwagę
Ballada o strachu
x x x (w pochodzie niosłem sztandar...)
Sen o wolności
13 grudnia
Ślad
Napis
x x x (mróz ścisnął dłonie jak kajdanki...)
Opowieść wigilijna
Odwilż
Słowo o nieludzkiej ziemi
Pieśń o powrocie do domu niewoli
Bo-jaźń grudniowa
Bohaterowie stanu wojennego
Ostatnia niedziela
Apel poległych
Hymn na cześć aresztowania
 
cykl „Zdrajcy i bohaterowie czyli patrioci i wariaci”
 
Stanisław Szczęsny Potocki
Ludwik Tyszkiewicz
Jan Klemens Branicki
Kazimierz Raczyński
Tadeusz Rejtan
Franciszek Ksawery Branicki
Józef Korwin-Kossakowski
Wojciech Bartosz Głowacki
Józef Ankwicz
Szymon Kossakowski
Piotr Ożarowski
Stanisław Kostka Bieliński
Seweryn Rzewuski
Ignacy Józef Massalski
Adam Poniński 
Józef Poniatowski