UNICESTWIENIE (1991)

SPIS UTWORÓW Z PRAWEJ STRONY MENU

UNICESTWIENIE

Wyd. Lubuskie Towarzystwo Kultury, Zielona Góra 1991, s. 38+2
liczba utworów: 23 + posłowie
 
redaktor: dr Andrzej Buck
opracowanie redakcyjne: Maria Ignyś
posłowie: dr Andrzej Buck
 
spis treści
 
Misjonarz
Paruzja
Wyrok
Demiurg
Epitafium dla nienarodzonych
Onanizm
Droga do raju
Don Kichot
Pocztówka z oddziału onkologii
Modlitwa I
Bunt objawiony
Contra legem dei
Śmieć
Spowiedź
Rzeźnia
x x x (z nieznajomą…)
Apokalipsa
Marsz utracjuszek
Osaczenie
Sen
x x x (po moich kobietach…)
Matka
x x x (kiedy w końcu…)